Tuesday, 9 October 2012

JAKOBUS (2)Jakobus1:1
Redes vir beproewing:

Daar is verskeie redes tot beproewing.
1.    Ewigheidsperspektief: Ons moet alle beproewing sien in die lig van die Ewigheid wat op die wag wat in Christus is. Ons Ewige Hoop. Hoe groter die beproewing en hoe langer dit aanhou, hoe meer sien ons uit na die Ewigheid met Christus.Rom.8:18-25 en 5:3-4; 2 Kor.4:4,16-18
2.    Ons vertroue op God groei in tye van beproewing. Ons verbly ons omdat Hy voorsien in alles wat ons nodig het. 2Pet.1:3. Ons sien dit so duidelik in Abraham, Elia, Daniël e.a. se lewens. Heb. 11:4-39.
3.    In tye van beproewing word ons gestroop van ons vertroue op wêreldse middele. 1 Pet.4:1
4.    Beproewing wys uit waar ons liefde lê. Abraham en Isak. 2 Kor.4:14, 16-18; Deut.10:12; Matt.22:38.
5.    Dit help ons om ons seëninge te waardeer. Ons verstand wil dat ons moet waarde heg aan die dinge van die wêreld, ons emosies wil dat ons waarde heg aan plesier en gemak, maar deur beproewing leer ons om die geestelike te waardeer – dinge soos God se Woord, Sy versorging, Sy voorsienning, ons verlossing in Christus en nog baie meer. Heb.12:2; Ps.63:3-7. 
6.    Ons ontwikkel om van groter waarde vir die Here te wees. 2 Kor.12:10. “The worth of a soldier is never known in times of peace”.
7.    Beproewing toets die kwaliteit van ons geloof. Job 42:5-6.
8.    Dit lei tot nederige afhanklikheid van God. 2 Kor.12:7.
9.    Beproewing help om ons te speen van wêreldse genot. Heb.11:24-26 – Moses.
10.  Dit help ons om vir ander gelowiges van groter waarde te wees. 2 Kor.1:3-6. Jesus was vir ons hierin tot voorbeeld. Heb.2:18; Luk.22:31-32.
Job sê aan sy vriende tydens sy beproewing: “Kyk, al wil Hy my ombring – ek hoop op Hom; ek sal tog my wandel voor Sy aangesig bepleit”. Job 13:15 en 23:10. Job het jare der jare voor Paulus al verstaan wat Rom.8:18 beteken.

No comments:

Post a Comment