Thursday, 15 October 2015

GEROEP OM 'n VERSKIL TE MAAK

                                                   GEROEP OM 'n VERSKIL TE MAAK
Ons is geroep om 'n verskil te maak nie twv onsself nie, maar twv die eer van God.
Paul Tripp sê die volgende:
God het ons die grootste ooit geskenk naamlik Jesus Christus. Ek het nie hierdie geskenk ontvang ten einde my eie klein koninkrykie suksesvol te maak nie. Ek het dit ontvang om my deel te maak van Sy baie, baie groter Koninkryk. Matt.6:33 sê: "Maar soek eers die Koninkryk van God en Sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word". 
Wat beteken dit ten diepste om God se Koninkryk te soek, eerste te stel? Dit beteken dat God my geroep het om vir meer as net vir myself te leef! "We were never meant to be self-focused little kings with the population of one." (Tripp). Hy sê verder: "God's grace cuts a hole in my self-built prison (kingdom of one) to invite me to step into something so huge, so significant that only one word in the Bible can capture it. That word is "glory". Never shrink the size of your thoughts to your thoughts".
In die artikel oor " het gegaan oor die feit dat:
1. Ons moet toesien dat die eenheid bewaar word.
2. Ons mekaar moet tereg wys.
3. Ons die swakkeres moet bemoedig.
4. Ons lankmoedig moet wees.
5. Ons nie kwaad met kwaad moet vergeld nie.
6. Ons dankbaar moet wees.
7. Ons moet bid.
8. Ons die Gees nie moet  uitblus nie.
Dis belangrik om te verstaan dat al bg. punte alleen moontlik is wanneer ek uitbeweeg uit my koninkryk van een in die heerlikheid van God se Koninkryk. - ek moet groei in God is heerlikheid -  en dit is om God eerste te stel - Johannes 5:44; How can you believe if you receive glory from one another and do not seek the glory that comes from God? Matt.6:33 Maar soek eers die koninkryk van God en Sy geregtigheid...... Is God eerste?
Wat beteken dit prakties om God se Koninkryk eerste te stel ? Dit beteken dat ek:
Rentmeester - "Never shrink to the size of your care."  Gal. 6:8-10 Hy wat in die vlees saai, sal in die vlees maai, maar hy wat in die Gees saai sal in die Gees maai...... Waar saai ek? Saai ek deur die eenheid onder gelowiges te beskerm? Ander tereg te wys indien nodig, lankmoedig te wees, nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Saai ek dankbaarheid? Saai ek gebed?
Gemeenskap - Mekaar Joh.13:34 'n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê ... Is ek besorgd oor eenheid?  Neem ek verantwoordelikheid daarvoor? Of is ek besig met my eie koninkryk van een? Is ek bereid om andere op so 'n manier tereg te wys dat ek steeds die persoon hoër ag as myself? Bevorder ek gemeenskap met broers en susters deur hul te bemoedig? Of staan my eie koninkryk voorop? Is ek bereid om lankmoedig te wees met broers en susters sodat ek God daardeur eerste stel? Is ek bereid om die kwaad met die goeie te oorwin sodat ek nie die eenheid skaad nie? Bly ek dankbaar in alles en bly ek bid?
Waarheid - Bly in die waarheid. Fil.4:8 Bedink wat eerbaar..... Bly ek in die waarheid? Wanneer ek nie in die waarheid bly nie is eenheid onmoontlik. Wanneer ek te bang is om iemand tereg te wys is ek beslis nie in die waarheid nie. Vleitaal is nie bemoediging nie. Wanneer ek wil bemoedig moet ek in opregtheid optree. Lankmoedigheid hou nie lank as daar nie eerlike, opregtheid is nie. Sal ek eerlik genoeg kan wees tov my motiewe sodat ek nie kwaad met kwaad vergeld nie? Is ek opreg dankbaar teenoor die Here? Is ek eerlik met die Here en myself wanneer ek bid?
Wanneer ek in eerlikheid kan sê dat dit is waar ek is, dan weet ek dat ek nie die Gees bedroef het of uitgeblus het nie.
Amen


No comments:

Post a Comment